Try for free

01. Kies een domeinnaam 02. Configureer 03. User agreement 04. Credentials 05. Details 06. Pimlayer Install

Kies een url

Jouw nieuwe PimLayer omgeving wordt opgezet op een specifiek subdomein.
Bijvoorbeeld: brandname.pimlayer.app
Gebruik enkel bedrijfsnamen of brandnames waarvan je de juiste rechten of copyright bezit.

Configureer je PimLayer deployment

PimLayer kan worden opgezet met vooraf ingestelde producthiërarchie, productspecificaties en een aangepaste taxonomie. Dit kan je onboardingproces helpen. Kies hieronder een sector die het beste bij uw bedrijf past.
Als je liever start met een blanco blad, kies dan de optie rechts.

Aanvaard de PimLayer - Try For Free user overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen u (het "Bedrijf") en PimLayer BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE 0793.569.173 en adres te Vredestraat 90, 9050 Gent, België ("PimLayer"). Door het downloaden, installeren, gebruiken of toegang krijgen tot de gratis versie van de PimLayer-software ("Gratis Software"), gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. Licentie

PimLayer verleent hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om de Gratis Software te gebruiken, uitsluitend voor interne doeleinden van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het Bedrijf mag de Gratis Software niet verkopen, verhuren, leasen, sublicentiëren, overdragen, reverse engineeren, decompileren, disassembleren, of op andere wijze aanpassen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PimLayer.

2. Beperkingen

De Gratis Software is uitsluitend bedoeld voor bedrijven en organisaties en mag niet worden gebruikt door particulieren. Concurrenten, waaronder andere PIM-softwareleveranciers en softwareontwikkelaars, zijn niet toegestaan om de Gratis Software te gebruiken.

3. Geen garanties

De Gratis Software wordt geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar". PimLayer verleent geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de prestaties, geschiktheid voor een bepaald doel, of andere aspecten van de Gratis Software. PimLayer is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Gratis Software.

4. Beëindiging

PimLayer behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden, de toegang tot de Gratis Software te beëindigen. Het Bedrijf heeft geen recht op schadevergoeding, restitutie of enige andere vorm van compensatie in verband met de beëindiging van de toegang tot de Gratis Software.

5. Gebruiksbeperkingen

Gebruiker mag de Software niet gebruiken voor illegale, onethische of onrechtmatige activiteiten, of activiteiten die indruisen tegen de belangen van PimLayer. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van de Software.

6. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software blijven bij PimLayer. Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen van zijn eigen intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens die in de Software worden ingevoerd. PimLayer is niet verantwoordelijk voor dergelijke gegevens.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent, België.

8. Wijzigingen in de Overeenkomst.

PimLayer behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. De Gebruiker wordt als professional geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de wijzigingen zodra hij/zij de Software blijft gebruiken na de wijzigingen.

9. Volledige overeenkomst.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en PimLayer met betrekking tot het gebruik van de gratis versie van de Software. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten of afspraken, mondeling of schriftelijk, tussen de Gebruiker en PimLayer met betrekking tot het gebruik van de Software.

GDPR en Privacy

1. PimLayer BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van gebruikers van de Software om contact met hen op te nemen, hen te informeren over updates en nieuwe functies en om hen te informeren over onze diensten en aanbiedingen. Onze partners kunnen ook gebruik maken van deze gegevens om contact met u op te nemen. We kunnen ook gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we zullen deze gegevens niet doorverkopen aan niet-verbonden bedrijven.

2. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, vernietiging, openbaarmaking, wijziging of gebruik te voorkomen. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders vereist door de wet.

3. U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. U kunt ons ook verzoeken uw persoonlijke gegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@pimlayer.com.

4. Door gebruik te maken van onze Software gaat u akkoord met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Admin account

Creeer een admin account voor PimLayer. Wij sturen de inloggegevens naar dit e-mailadres. U kan meer gebruikersaccounts aanmaken in het ADMIN paneel van PimLayer eens u ingelogd bent.
Gebruik aub. uw professioneel email adres

Bedrijf of organisatie

Vul enkele details in over uw organisatie
De gratis versie van PimLayer is ontworpen voor bedrijven en organisaties. We zijn blij om deze service aan te bieden en kijken ernaar uit om u te ondersteunen bij uw zakelijke behoeften. Houd er rekening mee dat deze gratis versie alleen beschikbaar is voor bedrijven en organisaties.

Pimlayer install

Processing
PimLayer deployment maakt nu een nieuwe instance volgens de specificaties die u heeft opgegeven.
Zodra het installatieproces is voltooid, sturen wij u een e-mail met alle credentials om in te loggen op uw PimLayer omgeving.
Terwijl je wacht, kan je met deze tips je eerste gebruik van PimLayer voorbereiden:

Overweeg welke informatie je nodig hebt om je producten te beschrijven en organiseer deze informatie in een overzichtelijke structuur. Dit kan bijvoorbeeld gaan over productnaam, beschrijving, afbeeldingen, afmetingen, prijzen, enz.

Zorg ervoor dat je productgegevens beschikbaar zijn in een gestructureerd formaat. Dit kan betekenen dat je informatie moet verzamelen uit verschillende bronnen en deze moet samenvoegen in een enkel document of database. Het is belangrijk om deze informatie te organiseren op een manier die voor jou zinvol is en die aansluit bij de structuur die je in stap 1 hebt gedefinieerd. Indien je connecties wil maken met ERP-pakketten of de API wil aanspreken, contacteer ons of één van onze partners.

Als je werkt met een team, moet je bepalen wie toegang heeft tot de productgegevens en welke acties ze kunnen uitvoeren. Het is belangrijk om deze toegangsrechten in te stellen voordat je begint met het importeren van jouw gegevens in de PIM-software.

Start met het evalueren van de huidige classificatiemethoden binnen het bedrijf en je sector. Het is belangrijk om te onderzoeken welke attributen vaak worden gebruikt om producten te beschrijven en hoe deze kunnen worden gestructureerd in een logische hiërarchie. Hou rekening met de behoeften van verschillende gebruikers, zoals marketing, sales en klantenservice, en hoe zij toegang zullen hebben tot de gegevens. Gebruik een mindmap, vertrekkende vanuit enkele voorbeeldproducten om dit denkproces te helpen.
Loading...